1.ERP là gì?

Enterprise resource planning (ERP) là phần mềm quản lý quy trình nghiệp vụ cho phép một tổ chức sử dụng một hệ thống các ứng dụng tích hợp để quản lý doanh nghiệp và tự động hoá nhiều chức năng văn phòng có liên quan đến công nghệ, dịch vụ và nguồn nhân lực. Phần mềm ERP tích hợp tất cả các khía cạnh của một hoạt động kinh doanh – bao gồm lập kế hoạch sản phẩm, phát triển, sản xuất, bán hàng và tiếp thị – trong một cơ sở dữ liệu duy nhất, ứng dụng và giao diện người dùng.

erp-la-gi

  1. ERP là một ứng dụng doanh nghiệp

Phần mềm ERP được coi là một loại ứng dụng doanh nghiệp, đó là phần mềm được thiết kế để sử dụng cho các doanh nghiệp lớn hơn và thường đòi hỏi các nhóm chuyên dụng phải tùy chỉnh và phân tích dữ liệu và xử lý các nâng cấp và triển khai.

erp-doanh-nghiep

Ngược lại, các ứng dụng ERP dành cho doanh nghiệp nhỏ là các giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp nhẹ, thường được tùy chỉnh cho một ngành kinh doanh cụ thể hoặc ngành dọc.

Xem thêm thông tin tại website: http://giacat.vn/vi/11113/phan-mem-erp

  1. Mô tả phần mềm ERP

Phần mềm ERP thường bao gồm nhiều mô-đun phần mềm doanh nghiệp được mua riêng, dựa trên những gì đáp ứng tốt nhất nhu cầu cụ thể và khả năng kỹ thuật của tổ chức. Mỗi mô-đun ERP tập trung vào một lĩnh vực của quy trình kinh doanh, chẳng hạn như phát triển sản phẩm hoặc tiếp thị.

mo-ta

Một số mô đun ERP phổ biến nhất bao gồm các mô hình sản phẩm, mua nguyên liệu, kiểm soát hàng tồn kho, phân phối, kế toán, tiếp thị, tài chính và nhân sự.

  1. Xu hướng doanh nghiệp ERP

Các xu hướng mới và sau đây ảnh hưởng đến phần mềm ERP doanh nghiệp:

  • Mobile ERP
  • Cloud ERP
  • ERP xã hội
  1. Nhà cung cấp ERP

nha-cung-cap

Tùy thuộc vào quy mô và nhu cầu của tổ chức bạn có một số nhà cung cấp phần mềm quy hoạch nguồn lực doanh nghiệp để lựa chọn từ các doanh nghiệp lớn, giữa thị trường và thị trường ERP doanh nghiệp nhỏ. http://giacat.vn/vi/11115/phan-mem-erp-la-gichính là một trong những nơi uy tính nhất hỗ trợ cung cấp cho bạn một phần mềm chất lượng.